Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tuyển Việt Nam vẫn là đội duy nhất Đông Nam Á nằm tốp 100 thế giới sau 15 giây