Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Bão số 5 nguy hiểm khó lường, sẵn sàng sơ tán gần nửa triệu dân sau 15 giây