Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Kết quả bóng đá hôm nay ngày 24/10: Ngựa ô hí vang sau 15 giây