Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Bão số 5 suy yếu, Đà Nẵng mưa tạnh gió ngừng sau 15 giây