Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tin bão số 5 mới nhất: Đổ bộ vào bờ trong hôm nay, nhiều hãng hàng không hủy chuyến sau 15 giây